Priser og venteliste

Priser og venteliste

Priser pr. 1. maj 2019 (pr. måned):

  • Vuggestue 0-3 år er 3.100,- kr.
  • Børnehave 3-6 år er 2.188,- kr.

Der ydes samme tilskud som til en offentlig institution, dvs. samme muligheder for friplads og/eller søskenderabat.

Tilskud tildeles dog i forhold til de kommunale takster.

I prisen indgår ikke frokost eller eftermiddagsmad, som børnene derfor skal medbringe hjemmefra.

Ved barnets start betales en (1) måneds betaling i depositum til sikkerhed for betaling i barnets opsigelsesperiode. Depositum modregnes/tilbagebetales således ved barnets udmeldelse af Køge Børneasyl.

Ved opskrivning på venteliste til Køge Børneasyl betales et gebyr på kr. 500 til Køge Børneasyls konto i Nordea 2233-7560207381, som modregnes i forældrebetalingen ved barnets start. Såfremt barnet ikke kan tilbydes en plads, tilbagebetales gebyret. Såfremt barnet afviser at modtage plads, tilfalder gebyret Køge Børneasyl.

Skriv jeres barn op i vores venteliste

Step 1 of 4

Barnets oplysninger